Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Sdružení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Slovo úvodem
Vážení přátelé, antropoložka Margaret Meadová prý řekla, že hrstka zapálených občanů může změnit svět. Věříme v to. Je v našich silách rozhodovat se v každou chvíli a udělat něco, maličkost, co pro druhého bude v ten den, v ten okamžik příspěvkem do dobré, nebo špatné zprávy o světě.
Ať se daří.

Bohumila Baštecká
Předsedkyně sdružení

Kdo jsme?
Lidé, kteří se - vesměs profesionálně - zajímají o krize a neštěstí a v této oblasti chtějí především vzdělávat.
Jako občanské sdružení jsme vznikli v roce 2004; základem sdružení byly ženy, které se poznaly při práci v SOS centru Diakonie Církve českobratrské evangelické. V roce 2007 se sdružení začíná více otevírat spolupráci "se zbytkem světa" a současně si ponechává svůj původní důraz - pojetí neštěstí a duchovních potřeb jako reálného doprovodu lidského života.

Co děláme?
V roce 2007 proběhl v Praze a Blansku výcvik telefonické krizové intervence (v Blansku s nadstavbou krizové intervence tváří v tvář) a kurz na míru pro hospicové občanské sdružení Cesta domů. Terénní práci podporovaly kurzy pro Diecézní charitu Brno (dvoudenní kurz Poslání a práce krizových týmů v Rajhradě, jednodenní Týmové setkání v Blansku) a pro Krizové centrum Ostrava (42hodinový kurz Krizový tým (v) Moravskoslezském regionu).
Pilotním projektem (ve spolupráci s Adrou a GŘ HZS) byl výcvik lektorů pro učení terénní psychosociální krizové práce Psychosociální intervenční tým - lektorský speciál.
Poskytli jsme konzultaci při zavádění psychosociálních krizových opatření v bankovním sektoru (za peníze) a účastnili se práce skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR (zdarma).
O neštěstí a jejich dopadech jsme přednášeli na regionální konferenci Lidé a obce v situaci mimořádné události v Liberci (únor), na Ekologickém dnu v Olomouci (únor) a na školení manažerů nemocnic v Jihlavě (březen) a v Brně (duben).
Spolupracujeme s Adrou při pořádání Ceny Michala Velíška.
Se začátkem nového školního roku jsme v Poděbradech uskutečnili již tradiční výjezdní zasedání o. s. Rafae.

S kým spolupracujeme?
Úzce spolupracujeme s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (PIT ČR) a Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN). Společné zájmy sdílíme i s nadací ADRA, terénní krizovou službou Oblastní charity Blansko a Diecézní charity Plzeň a řadou krajských psychologů Hasičského záchranného sboru.
Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kteří chtějí spolu nést lidská neštěstí.

Jak jsme hospodařili?
V letošním roce končí naše hospodaření kladným výsledkem. Finance jsme čerpali z plateb a příspěvků od účastníků námi pořádaných aktivit a kurzů (280.000). Z celkových nákladů 259.000 Kč tvoří nejvyšší část provozní a mzdové náklady na pořádané činnosti (16.000 materiální zabezpečení, 153.000 služby včetně nájmu, propagace a cestovného, 90.000 mzdové náklady).
Jako občanské sdružení se v osvětě a navazování spolupráce angažujeme bez nároků na mzdu.

Co je před námi?
V roce 2008 jsme ve spolupráci s lidmi z Psychosociálního intervenčního týmu a na základě zkušeností z pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci vytvořili 150hodinový výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc a postoupili ho k akreditačnímu řízení sociálnímu odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.
Dále hodláme rozvíjet úspěšné zkušenosti s výcviky a kurzy (v krizové pomoci, krizové intervenci a prvních psychosociálních pomoci) šitými na míru potřebám zadavatelů.
Nadále pracujeme na vytváření standardů psychosociální krizové pomoci; jejich první verze by se měla objevit na konferenci Víme o sobě 24., 25. září 2008 v Praze.
Rádi bychom ve spolupráci se slovenskými a českými kolegy přichystali konferenci o EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), nosné metodě následné pomoci po psychotraumatizaci.

Těšíme se na spolupráci!

  Spolupracující instituce: