Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Sdružení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Slovo úvodem
Kdo se chce vzdělat, při učení strádá.
Nevzdělal by se, kdyby si stlal na růže.
Dušička, jež má malé štěstí ráda,
velkého nikdy dojít nemůže.
Sakja-pandita: Pokladnice moudrých rčení. Praha, Odeon, 1988.

Kdo jsme?
Lidé, kteří se – vesměs profesionálně – zajímají o krize a neštěstí a v této oblasti chtějí především vzdělávat.
Jako občanské sdružení jsme vznikli v roce 2004; základem sdružení byly ženy, které se poznaly při práci v SOS centru Diakonie Církve českobratrské evangelické. V roce 2008 pokračujeme v nastaveném trendu spolupráce „se zbytkem světa“ a zaměřujeme se více na oblast vzdělávání v oblasti pomoci před, při a po neštěstí. Současně si ponecháváme svůj původní důraz - pojetí neštěstí a duchovních potřeb jako reálného doprovodu lidského života.

Co děláme?
V roce 2008 jsme se akreditovali u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jako vzdělávací instituce.
Ve spolupráci s lidmi z Psychosociálního intervenčního týmu a na základě zkušeností z pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci při GŘ HZS MV (viz níže) jsme vytvořili 150hodinový výcvik Krizová intervence a první psychosociální pomoc a obdrželi jeho akreditaci sociálním odborem Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2008 jsme zahájili první ročník tohoto výcviku v Praze.
V Praze jsme dokončili též výcvik v Telefonické krizové intervenci, kurzy na míru o psychosociální krizové pomoci proběhly v Ostravě (pro Krizové centrum Ostrava) a v Ústí nad Labem (ve spolupráci s Centrem krizové intervence Spirála).

Dokončili a ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru MV ČR a dalšími kolegy jsme vyslali do světa první verzi Standardů psychosociální krizové pomoci aneb psychosociální pomoci lidem, obcím a organizacím zasažených mimořádnými událostmi.
V průběhu roku se konaly pravidelné pracovní schůzky zaměřené většinou na zlepšování našich výcviků a kurzů. Na konci prázdnin se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo naše již tradiční výjezdní zasedání.

S kým spolupracujeme?
Úzce spolupracujeme s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (PIT ČR), se kterým se nám daří vytvářet kurzy šité na míru zaměřené na podporu komunity po neštěstích a na připravenost obyvatelstva. Společné zájmy sdílíme s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN), s nadací ADRA, terénní krizovou službou Oblastní charity Blansko a Diecézní charity Plzeň a řadou krajských psychologů Hasičského záchranného sboru.
Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kteří chtějí spolu nést lidská neštěstí.

Jak jsme hospodařili?
Náklady v roce 2008 převýšily příjmy. Z plateb a příspěvků námi pořádaných aktivit a kurzů jsme získali celkem 173.000 Kč. Z celkových nákladů 203.000 Kč tvoří téměř polovinu náklady na služby (86.000 Kč náklady na materiální a jiné zajištění kurzů a aktivit, 2.000 Kč náklady na reprezentaci, 14.000 Kč cestovné) a zbylou polovinu mzdové náklady (102.000 Kč).
Jako občanské sdružení se v osvětě a navazování spolupráce angažujeme bez nároků na mzdu.

Co je před námi?
V roce 2009 dokončíme první běh výcviku Krizová intervence a první psychosociální pomoc. Plánujeme další běh (tentokrát na Moravě) a propracováváme a zpřesňujeme jeho metodiku.
Dále hodláme rozvíjet úspěšné zkušenosti s výcviky a kurzy (v psychosociální krizové pomoci po neštěstích, prvních občanských pomocích, krizové intervenci) šitými na míru potřebám zadavatelů; chceme přizvat další lidi, které těší spolupráce při vzdělávání v oblasti krizí a neštěstí.

Těšíme se na spolupráci!


Daniela Gabrielová, Petra Hálková, Bohumila Baštecká
za Občanské sdružení Rafae

  Spolupracující instituce: